Terapia integracji sensorycznej

O zaburzeniach integracji sensorycznej mówimy, gdy informacje docierające do mózgu nie są właściwie przetworzone w efekcie, czego pojawiają się zaburzenia percepcji, umiejętności bawienia się, uczenia, zachowania, samoobsługi oraz zdolności ruchowych.

Integracja sensoryczna to proces organizujący informacje płynące ze środowiska zewnętrznego i ciała, tak by mogły być użyte do celowego działania. W każdej chwili naszego istnienia mózg otrzymuje niezliczone ilości informacji pochodzące ze zmysłu węchu, smaku, wzroku, słuchu, dotyku, ruchu.

Gdy informacje płyną w prawidłowej organizacji, mózg może ich używać do formowania percepcji, zachowania się czy uczenia. Adekwatna integracja tych wrażeń jest podstawą normalnego uczenia się. Jeżeli natomiast, informacje nie przepływają prawidłowo, wówczas mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest dostarczenie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Terapia Integracji Sensorycznej odbywa się pod kierunkiem certyfikowanego terapeuty w specjalnie przygotowanej do tego celu sali, wyposażonej
w specjalistyczny sprzęt. Dziecko pod okiem terapeuty, po dokonaniu wcześniejszej diagnozy, wykonuje odpowiednio dobrany dla niego zestaw ćwiczeń i zadań, który w trakcie terapii wraz z obserwacją postępów i reakcji dziecka jest poddawany modyfikacjom.