Fizjoterapia. Terapia Ruchowa

Prawidłowo prowadzona fizjoterapia połączona z terapią ruchową stanowi ważną formę pomocy dla dzieci z autyzmem. Metody stosowane w fizjoterapii zalicza się do tzw. naturalnych metod leczniczych, ponieważ z jednej strony stanowią naturalny składnik środowiska zewnętrznego, a z drugiej działają na naturalne mechanizmy równowagi biologicznej organizmu.

Prowadzimy zajęcia ruchowe, podczas których fizjoterapeuta zwraca szczególną uwagę na utrzymanie prawidłowej postawy ciała, korygowaniu wad postawy, dostarczeniu odpowiednich bodźców ruchowych, dotykowych, by jak najbardziej wpływać na rozwój świadomości ciała osoby z autyzmem i rozwijać umiejętności planowania motorycznego. Osiągamy to poprzez stosowanie różnych form masażu, a także ćwiczeń czynnych i biernych. Prowadzimy zajęcia z podziałem na grupy wiekowe, tak by stosowane ćwiczenia miały optymalny wpływ na rozwój motoryki małej i dużej każdego z uczestników oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.