Elementy Stosowanej Analizy Zachowania

Stosowana Analiza Zachowania jest metodą naukową, opierającą się na obserwacji
i rejestrowaniu zachowań związanych z funkcjonowaniem danej osoby. Celem jest rozwijanie zachowań deficytowych: np. nieprawidłowa mowa, brak naśladowania lub redukowanie zachowań, których jest w nadmiarze np. oporowanie. Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. A także zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii
w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.

W naszym przedszkolu bazujemy na rozwijaniu zachowań pożądanych u dzieci ze spektrum autyzmu poprzez tworzenie systemów wzmocnień, systemów motywacyjnych. Pracujemy na podstawie systemu i gospodarki żetonowej, tworzymy albumy, plany aktywności.