Dogoterapia

Dogoterapia wykorzystuje kontakt z psem do przełamywania barier w komunikacji i oporu wobec zwierząt u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zajęć mogą przyzwyczaić się do kontaktu z psem, wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, takich jak pojenie, karmienie i czesanie. Ponadto, dzieci uczą się komunikować z psem za pomocą komend słownych i wzrokowych, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nieprzewidywalny dotychczas pies staje się kompanem wspólnych gier i zabaw.

Psy pracujące w terapii dzieci z autyzmem są świetnie wyszkolone, spełniają niezwykle wysokie wymagania dotyczące socjalizacji, reakcji na nieoczekiwane zachowanie uczestników zajęć dlatego, podlegają one stałej kontroli certyfikowanego behawiorysty
i trenera psów.

Spotkania z psem stanowią dla naszych uczniów duże źródło radości, pozwalają na przełamywanie lęku, oporu przed dotykiem, przełamują bariery relacji oraz pozwalają tworzyć więzi.