Terapia logopedyczna

Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem, które odbywają się według ustalonego programu terapeutycznego. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka terapeuta wykorzystuje różne formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej, zarówno znaki manualne (gest Makaton), jak i obrazki, pismo czy różnorodne systemy graficzne (piktogramy, PECS).