Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, który po dokonaniu diagnozy dziecka ustala z rodzicem zindywidualizowany plan sesji. Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz odczucia płynące z własnego ciała (równowagi i czucia głębokiego). Forma zajęć jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, ponieważ ma charakter zabawy ruchowej, podczas której dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.