Zajęcia ruchowe

Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

Celem prowadzonych zajęć jest:

  • wspomaganie rozwoju fizycznego dziecka,
  • stymulowanie rozwoju motoryki dużej,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia,
  • uświadamianie dzieciom ich możliwości,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
  • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę.